Vidzemes veiksmes stāsti

VPR-logo_LV-transparent

SIA Janlo

Tūrisma uzņēmējs 2023

Smiltenes novads
Latvijā lielākā filadefu kolekcija

Kontakti:
Lauku iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
janlo@tvnet.lv
+ 371 26323632

Ilvas un Jāņa Lodziņu ģimene saimnieko Latvijas vienā no skaistākajām ainavu vietām – Raunas staburaga krastā. Ģimenes uzņēmums SIA “Janlo” izveidots 2011.gadā. Uz to pamudināja 2008./2009. gada ekonomiskā krīze. Novērtējot savas izglītības un prasmes, situāciju tirgū, tika nolemts sākt strādat pašiem sev – izveidot uzņēmumu, kas nodarbojas ar mežistrādi pēc klienta vēlmēm un iespējām.

SIA “Janlo”, ieguldot finansējumu dārza izveidē, radīja jaunu papildproduktu – kolekcijas dārzu, kas, pašiem nemanot, izaudzis par iecienītu tūrisma pieturvietu Raunā. 

Saimnieki ir iekopuši dārzu 3 hehtāru platībā, augus stādot īpašā veidā, lai no augšas tas izskatītos kā mākslinieka palete ar dažādu krāsu akcentiem. Ideja par dārza izveidi attīstījusies pēc kāda dārza apmeklējuma ceļojuma laikā. Sapnis nakts laikā Ilvai pārvērtās par dārza skici ar jau konkrētu augu sarakstu. Pierede gūta arī apmeklējot kaimiņvalstu dārzus Igaunijā, iesaistoties ES pārrobežu projektos. 

Šobrīd dārzā apskatāmas vairāk nekā 150 šķirnes skaraino hortenziju, 70 šķirnes filadelfu, 40 šķirnes fiziokarpu, 50 šķirnes bērzu, 260 šķirnes priežu, 60 šķirnes egļu un baltegļu. Apmeklētāju ērtībai ir izveidota automašīnu stāvvieta, kurā vietu var atrast arī lielāki autobusi. Kolekcijas dārzs arī papildināts ar skatu platformu. Dārza labiekārtošanā SIA “Janlo” priekšroku ir devis sadarbībai tieši ar vietējiem uzņēmējiem no Raunas un apkārtnes. 

Dārza kopjamā teritorija sastāv no četrām lielām daļām ar dīķi kā teritorijas centrālo daļu. Ilva un Jānis pirmos augus savā dārzā iestādīja 2014. gadā, sākotnēji domājot par vietu ģimenes atpūtai, saistot ar katra horoskopju zīmes stihiju. Ilvas (gaiss) lielā mīlestība ir filadelfi un hortenzijas, vīram (zeme) bērzi un priedes, meitai (uguns) fozokarpi un dēlam junioram (ūdens)  – dīķis un tā krasta augi. Pamazām dārzs ir izveidojies par atsevišķu augu sugu kolekciju, kas priecē gan vietējos, gan tūristus ar skaisti iekārtotu un tūristiem piemērotu vidi. 

Ilvas un Jāņa bērni apbrīno savu vecāku sparu un rosīšanos, viņi arī pārzina dārza izveides stāstu un tā vērtības. Tāpēc, tūristu grupu ekskursijas var vadīt ikviens no ģimenes un tā ir liela priekšrocība, strādājot ģimenes uzņēmumā.  

Sadarbība ar pašvaldību, dārzs ir kļuvis par iecienītu vietu kultūras pasākumiem, un iekļaujas īpašās tematiskajās eksursijās. Tas kļuvis arī par vietu, ko viesi labprāt apmeklē privātos ģimeņu svētkos – kāzās, dzimšanas dienās, draugu ekskursijās. Pēc puķu draugu saieta Raunā 2017.gadā parādijās apmeklētāju interese. 

Saimnieki var lepoties ar Latvijā lielāko filadelfu kolekciju, pēc neoficiāliem datiem, iespējams lielāko visā Baltiijā. Augu skaits dārzā mainās, jo lielākais risks ir nepastāvīgie laika apstākļi, meža dzīvnieki un putni, kas paretina stādījumus. Tādējādi, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir prasme nosargāt stādus. Katrs augs, koks kolekcijā ir vienā eksemplārā. Izaicinājums ir arī jaunu papildinājumu sagāde. Apmeklējot stādaudzētavas Latvijā un tuvākajā Eiropā, nereti nākas atbraut mājās ar tukšām iepirkumu kastēm. Nopirkt stādu, kādu gribētos un kāda vēl dārzā nav, ar katru gadu paliek arvien grūtāk. 

Saimnieki lepojas, ka dārzu apmeklē Latvijas uzņēmēji, kuru ievāc kolekcijas priežu potzarus un Latvijā potē šos kokus. Līdz ar to uzņēmums veicina jaunu Latvijas izcelsmes priežu stādu tirgus attīstību. Tas ir īpašs notikums. 

Kas ir veiksmes stāsts? – Tas ir liels ieguldīts darbs” – tā saimnieks Jānis atzīst pēc 10 gadu rūpīga darba, izveidojot tūrisma objektu. Kolekcijas dārzs ir 90% izveidots, tomēr uzņēmēji prognozē, ka koki un vide būs vēl skaistāki tikai pēc 10-15 gadiem. Ilva un Jānis var konsultēt interesentus par savas kolekcijas augiem par jebkuru tēmu – par  attīstību, slimībām, ko darīt katrā no sezonām, kas patīk un kas nepatīk augiem.

Dārzu nav grūti izveidot, visgrūtākais ir to uzturēt. Mēs esam saauguši ar to, ka ceļamies, ejam un darām” – Ilvai ir ieceres par dārza attīstību priekšdienām, tomēr kā priekšrocību savā saimniekošanā uzskata, ka “nevajag visu saplānot. Augi arī nesteidzās, viņi plaukst, kad jāplaukst, zied, kad jāzied. Mums ir vairāk jāmācās no tiem – darīt visu, kad pienāk laiks, nevis skriet notikumiem pa priekšu”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp